O firmie

Firma

"BISPOOL" Sp. z o.o. jest fir­mą han­dlo­wą, któ­ra po­wsta­ła w grud­niu 1995 roku w wy­ni­ku prze­kształ­ce­nia dzia­łu za­opa­trze­nia Elek­tro­cie­płow­ni Bia­ły­stok S.A. Do chwi­li obec­nej kom­plek­so­we za­opa­trze­nie…więcej >

Jesteśmy strategicznym partnerem marki Shell. Dzięki temu możemy Państwu oferować oryginalne oleje i środki smarne uznawane przez kierowców na całym świecie.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Wpisz zapytanie

Współpracujemy z następującymi producentami:

Współpracujemy z następującymi producentami

Wykonanie: T-Matic Grupa Computer Plus